VAKIOMUOTOISET MYYNTIEHDOT

Sinun on päivitettävä tämä asiakirja vastaamaan T&C:täsi.

Alla oleva teksti on ehdotus, eikä se ole Odoo S.A.:n vastuulla.

  1. Asiakas luopuu nimenomaisesti omista vakioehdoistaan, vaikka ne olisi laadittu näiden vakiomyyntiehtojen jälkeen. Jotta poikkeukset olisivat päteviä, niistä on sovittava etukäteen kirjallisesti ja nimenomaisesti.
  2. Laskumme ovat maksettava 21 työpäivän kuluessa, ellei tuosta maksuehtoa ole osoitettu laskulla tai tilauksella. Jos maksua ei tapahdu eräpäivänä, Crafthouse Oy pidättää itsellään oikeuden vaatia kiinteää korkoa, jonka määrä on 10% o prosenttia erääntyneestä summasta. Crafthouse Oy on oikeutettu keskeyttämään palvelujen tarjoamisen ilman ennakkovaroitusta, jos maksu viivästyy.
  3. Jos maksu on edelleen suorittamatta yli kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua eräpäivästä, Crafthouse Oy pidättää itsellään oikeuden käyttää perintäyhtiön palveluja. Asiakas maksaa kaikki oikeudenkäyntikulut.
  4. Tietyt maat edellyttävät laskun maksajalta ennakonpidätystä osassa laskuja. Tämä on paikallisesta lainsäädännöstä kiinni. Ennakonpidätys tulee suorittaa veroviranomaisille. Crafthouse Oy osallistua maan lainsäädäntöön liittyviin kustannuksiin. Näin ollen laskun määrä johtuu siitä, että Crafthouse Oy kokonaisuudessaan, eikä se sisällä asiakkaan sijaintimaan lainsäädäntöön liittyviä kustannuksia.
  5. Crafthouse Oy sitoutuu tekemään parhaansa tarjotakseen asianmukaiset palvelut ajallaan sovittujen aikataulujen mukaisesti. Mitään sen velvoitteista ei kuitenkaan voida pitää tulosvelvoitteena. Crafthouse Oy asiakas ei voi missään tapauksessa vaatia asiakasta esiintymään kolmantena osapuolena vahingonkorvausvaatimuksen yhteydessä, jonka loppukuluttaja on esittänyt asiakasta vastaan.
  6. Jotta se voitaisiin ottaa tutkittavaksi, Crafthouse Oy on ilmoitettava mahdollisesta reklamaatiosta kirjatulla kirjeellä, joka lähetetään kirjattuna kirjeenä sen rekisteröityyn toimipaikkaan 8 päivän kuluessa tavaroiden toimittamisesta tai palvelujen suorittamisesta.
  7. Kaikkiin sopimussuhteisiimme sovelletaan yksinomaan seuraavia säännöksiä Finland laki.